Dokumentacja 2D CAD

Na postawie pomiarów 3D i pozyskanej chmury punktów wykonujemy rysunki 2D. Najczęściej są to zwymiarowane opracowania CAD (formaty .DWG, .DGN, .DXF), przedstawiające widoki elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, rzuty więźby dachowej oraz przekroje w miejscach charakterystycznych dla danego obiektu.

Dodatkowo opracowujemy rysunki 2D wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, wodnych, sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, C.O.

Opracowane rysunki 2D CAD charakteryzują się dużą szczegółowością oraz wysoką dokładnością dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D. W odróżnieniu od tradycyjnych pomiarów nie generalizujemy kształtów otworów okiennych czy drzwiowych a detale architektoniczne są wiernie przedstawione w opracowaniu CAD.

Przed przystąpieniem do wektoryzacji określamy z zamawiającym oczekiwany poziom szczegółowości zamawianych rysunków 2D zarówno dla obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy zabytkowych.