TrueView – Panoramy 360°

Proponujemy również szybkie i intuicyjne przeglądanie pozyskanego materiału w formie TrueView – wysokorozdzielcze panoramy 360° pojedynczych skanów, które umożliwiają przeglądanie całego materiału bez wizyty na obiekcie inaczej wirtualny spacer. Całość oparta jest na intuicyjnej przeglądarce Faro Scan2GO, która umożliwia przemieszczanie się pomiędzy panoramami utworzonymi z chmur punktów.

Wygenerowane panoramy pozwalają użytkownikowi na wykonywanie pomiarów na szczegółowych chmurach punktów, zarówno odczytu współrzędnych 3D, a także pomiaru długości. TrueView pozwala również użytkownikowi na wstawianie własnych opisów, komentarzy, znaczników stanowiąc w ten sposób doskonałe narzędzie organizacji pracy pomiędzy klientem, wykonawcą oraz inżynierami biorącymi udział w realizacji procesu.

Proponujemy również szybkie i intuicyjne przeglądanie pozyskanego materiału w formie TrueView – wysokorozdzielcze panoramy 360° pojedynczych skanów, które umożliwiają przeglądanie całego materiału bez wizyty na obiekcie inaczej wirtualny spacer. Całość oparta jest na intuicyjnej przeglądarce Faro Scan2GO, która umożliwia przemieszczanie się pomiędzy panoramami utworzonymi z chmur punktów.

Wygenerowane panoramy pozwalają użytkownikowi na wykonywanie pomiarów na szczegółowych chmurach punktów, zarówno odczytu współrzędnych 3D, a także pomiaru długości. TrueView pozwala również użytkownikowi na wstawianie własnych opisów, komentarzy, znaczników stanowiąc w ten sposób doskonałe narzędzie organizacji pracy pomiędzy klientem, wykonawcą oraz inżynierami biorącymi udział w realizacji procesu.