Modelowanie 3D

Oferujemy opracowanie modeli 3D w oprogramowaniu Autodesk. Najczęściej pracujemy w oprogramowaniu REVIT jednak z opracowanej chmury punktów 3D wykonujemy modele 3D w różnych formatach danych (.IFC, .3DS, .RVT, .IGS, .STP, .OBJ, .DWG, .SAT, .PDF 3D) oraz dostosowujemy je do potrzeb klienta pod kątem poziomu szczegółowości LOD.

Dużą część opracowanych modeli 3D stanowią modele instalacji technicznych i linii przemysłowych.

Przygotowane przez nas modele 3D służą do dalszych analiz, przygotowania wizualizacji, opracowania dokumentacji wykonawczej, dokumentacji branżowej, koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji 2D CAD.