Fotogrametria

Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych jest powszechną formą pozyskiwania danych. Za pomocą zdjęć z dronów można wygenerować wysokiej rozdzielczości ortofotomapę oraz szczegółowe modele 3D, które często są uzupełnieniem chmury punktów ze skanowania laserowego. 

Wykorzystanie dedykowanego oprogramowania do przetwarzania zdjęć pozwala na:

  • tworzenie Numerycznego Modelu Terenu (NMT)

  • tworzenie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT)

  • tworzenie ortofotomap,

  • tworzenie chmury punktów

  • kolorowanie wcześniej pozyskanej chmury punktów ze skaningu laserowego

  • opracowanie modeli 3D

  • inspekcje techniczne

  • pomiary objętości